Make your own free website on Tripod.com

        

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB MAKANAN SEIMBANG DAN CARA HIDUP YANG SIHAT DAN SEJAHTERA

   PENGENALAN TAPAK WEB.

    a) Tujuan dalam membina satu tapak web ini adalah untuk memaparkan cara-cara mengambil makanan yang seimbang  dan berkhasiat bagi semua lapisan masyarakat mengikut sistem makan untuk kesihatan berpandukan sistem "PIRAMID MAKANAN" 

CONTENTS

(ISI KANDUNGAN)

                                                                    

BAB 1

BAB 4

Definisi makanan seimbang
Kategori dan fungsinya.
Mengapa makanan seimbang di perlukan?
Nilai kalori mengikut kelas makanan.
Makanan Ringan Berkhasiat Dan Makanan Ringan Tidak Berkhasiat.
 Keterangan secara terperinci mengenai aras dalam piramid makanan iaitu dari makan sedikit hinggalah makan yang paling banyak.

BAB 2

BAB 5

Kepentingan kesihatan.
Konsep kesihatan.
Cara-cara menjaga kesihatan.
Saiz sajian yang di perlukan mengikut kumpulan masing-masing.

BAB 3

BAB 6

Apakah piramid makanan ?
Definisi piramid makanan.
Hierarki keadaan kesihatan seseorang individu.
Amalkan pengambilan makanan keluarga berpandukan panduan makanan secara sihat. 
 

 

SENARAI GAMBAR-GAMBAR MAKANAN SEIMBANG DAN CONTOH AMALAN MAKAN SECARA SIHAT DAN SEBAGAINYA.  

MUTIARA KATA